Nieuws en initiatieven

Interview met Rudy van Leusden over preventieprogramma's en DNA onderzoek

13 februari 2018

Rudy van Leusden (algemeen directeur Beter) is door het Zilveren Kruis geïnterviewd over onze preventieprogramma’s zoals het moedervlekkenspreekuur. Zilveren Kruis ontdekte na een gebruiksanalyse iets opvallends in de afname van zorg bij ABN AMRO medewerkers; dermatologie werd meer dan gemiddeld afgenomen. Uiteraard wilde Rudy dit gelijk aanpakken en was het moedervlekkenspreekuur al gauw geboren.  ‘We schrokken een beetje van het succes. De wachtkamer zat overvol.’

Gezondheidsonderzoek van Beter

29 januari 2018

Op Nieuwjaarsdag gaan veel mensen aan de slag met goede voornemens, die meestal met de een gezonde leefstijl te maken hebben. Wilt u uw medewerkers steunen in hun voornemens en hen op weg helpen naar een gezondere leefwijze? Maak dan gebruik van onze gezondheidsonderzoeken.

Meten is weten

Uw medewerkers zijn belangrijk voor uw organisatie en dus ook hun gezondheid. Beter biedt gezondheidsonderzoeken aan waarbij de medewerker via een medisch bewezen methode te weten komt hoe zijn/haar gezondheid er voor staat. Waar verbetering haalbaar is kan uw medewerker deelnemen aan een coachingstraject. De ervaren en gecertificeerde professionals van Beter staan de deelnemer aan het traject met raad en daad bij op hun weg naar een meer gezonde en vitaler manier van leven.

Meer weten? Bekijk meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken of neem direct contact op!

Vertrouwenspersoon van Beter

Ongewenst gedrag op de werkvloer; het komt vaker voor dan we denken. Meer dan 1,2 miljoen mensen blijken er jaarlijks mee te maken te hebben. Dat betekent dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd.

Vertrouwenspersoon

Wat kunt u  als werkgever hier tegen doen en hoe zorgt u dat het slachtoffer met zijn/haar verhaal terecht kan bij iemand die kan helpen? In zo’n geval kan een vertrouwenspersoon worden ingezet. Bij Beter zijn dit onze company counselors (bedrijfsmaatschappelijk werk). Bij hen kan een medewerk(st)er in alle anonimiteit zijn of haar verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon  weet de juiste kanalen te bewandelen en kan doorverwijzen. Ook kunnen de vertrouwenspersonen adviseren hoe de kans op ongewenst gedrag binnen uw bedrijf zo klein mogelijk te houden.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Gebruik persoonsgegevens 2018 door arbodienst en werkgever

Vanaf 1 januari 2018 moeten persoonsgegevens worden aangeleverd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze nieuwe privacy richtlijnen hebben directe consequenties voor de uitwisseling van werknemer- en verzuimgegevens tussen Beter en haar klanten.

 

Veiligheid voorop

Om te waarborgen dat de gegevensuitwisseling op een correcte manier plaatsvindt, is de Nationale Verzuim Standaard 2017 (NVS2017) ontwikkeld, samen met de arbodiensten en de leveranciers van personeelsinformatie- en verzuimsystemen. Deze standaard voldoet volledig aan de nieuwe richtlijnen van de AP.

 

Aanleveren van gegevens

Wanneer u de verzuimmeldingen van uw zieke werknemers aanlevert vanuit een personeelsinformatie– of verzuimsysteem is het goed om te weten dat Beter nauw samenwerkt met de meeste leveranciers van deze systemen om de huidige koppeling om te zetten naar NVS 2017.

Er zijn drie mogelijkheden om de correcte verzuimgegevens met Beter uit te wisselen, namelijk:

 • U muteert de gegevens zelf in ons systeem
 • U levert een XML-bestand aan dat aan de nieuwe SIVI 2017 standaard voldoet (mocht u nog geen gebruik maken van  XML-bestanden volgens de SIVI 2017-standaard kunnen hier afspraken over gemaakt worden).
 • U autoriseert Beter om de gegevens uit uw eigen personeelsinformatiesysteem te halen. Uiteraard betreft het hier slechts de gegevens die Beter volgens de nieuwe richtlijnen van AP mag verwerken.

 

Wanneer u hier vragen over heeft kunt u mailen met onze afdeling Business Support of telefonisch op 088 – 90 90 240. Uiteraard kunt u met uw vragen ook bij uw contactpersoon van Beter terecht.

 

Bronnen

Werkplekonderzoek

Als u een zittend beroep heeft dan is het van belang dat uw werkhouding zo optimaal mogelijk is. Hiervoor zijn bepaalde “werkplaatsnormen” opgesteld. Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Toch kan werken in een kantooromgeving klachten opleveren aan bijvoorbeeld uw rug, nek, schouders of pols.

 

Heeft u fysieke klachten door het werken aan een bureau?

Het is belangrijk dat u een optimale werkhouding heeft, Beter geeft hier over advies. Zo hebben wij een video-instructie gemaakt waarin wordt uitgelegd waar u op moet letten.
Deze video is op aanvraag te verkrijgen via Beter. Naar contactpagina.

 

Ik heb de video instructie opgevolgd maar nog steeds klachten.

Nemen uw klachten niet af na het opvolgen van de video instructie dan kan het zijn dat uw klachten persoonlijker zijn (u bent bijvoorbeeld erg lang of u heeft een fysieke beperking). Een werkplekonderzoek brengt deze klachten aan het licht.

Hoe vraag ik een werkplekonderzoek aan?

Als Beter de arbodienst van uw werkgever is dan kan er een werkplekonderzoek worden aangevraagd. U komt eerst op het spreekuur van een bedrijfsarts, dit is een “ open spreekuur” dit houdt in dat Beter uw werkgever niet op de hoogte brengt van uw bezoek. Tijdens dit spreekuur worden uw klachten besproken en wat u reeds ondernomen heeft om dit te verbeteren. Op basis hier van kan de bedrijfsarts opdracht geven voor het uitvoeren van een werkplekonderzoek.

 

Wie voert het werkplekonderzoek uit ?

De Arbo-adviseur komt uw werkplek onderzoeken en zal u verschillende vragen stellen.
Hier wordt een rapport van opgemaakt dat aan u gestuurd wordt.

 

En hoe gaat het dan verder?

De aanbevelingen in het rapport van de Arbo-adviseur deelt u zelf met de uw werkgever.
Het is dan aan uw werkgever of hij de aanbevelingen in het rapport opvolgt.
Dit kan bijvoorbeeld een aangepast bureau of toetsenbord zijn.

 

Zijn hier kosten aan verbonden?

Ja, er zijn kosten aan verbonden voor uw werkgever.
De kosten van het open spreekuur, het werkplekonderzoek en de aanschaf van eventuele ondersteunende middelen zijn voor rekening van uw werkgever.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op.

De Second Opinion en het Deskundigen Oordeel; wat is het verschil?

30 augustus 2017

We zien deze vraag met regelmaat voorbij komen tijdens verzuimtrajecten. Speciaal voor een Second Opinion kan Beter een beroep doen op externe bedrijfsartsen die een onafhankelijke diagnose stellen. Maar wat is nou het verschil?

De Second Opinion

De werknemer wil meer informatie van- of twijfelt aan het advies van de huidige bedrijfsarts. In dat geval kan hij bij een andere bedrijfsarts een Second Opinion aanvragen. Dit verzoek moet altijd gehonoreerd worden, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De werkgever betaalt dit extra consult bij een bedrijfsarts.

Het Deskundigenoordeel

De werknemer of de werkgever kan het deskundigenoordeel aanvragen. Het UWV geeft een oordeel over de volgende situaties:

 • Kan de werknemer volledig het eigen werk doen?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan aan de re-integratie?
 • Is het aangepast eigen of ander werk dat de medewerker moet doen passend?
 • Heeft de werkgever genoeg gedaan voor de re-integratie?
 • Kan het ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als het werk wordt aangepast? Of door de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt daarop, zij geeft geen advies over hoe het verder moet. Hier vindt u meer informatie over het deskundigen oordeel.

Klik hier om meer nieuws te lezen.

 

Second Opinion aanvragen

Bent u opzoek naar meer informatie over een Second Opinion vraag dan meer informatie aan via onderstaand contact formulier.

Voor en achternaam

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

E-mail adres

Uw bericht

Controlevraag

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht om in te vullen.

Moedervlekken spreekuur van Beter

Ons moedervlekken spreekuur blijkt een groot succes! Nadat onze dokters zijn opgeleid door het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis hebben we een pilot gedaan bij de ABN AMRO, er was zeer veel belangstelling voor de controle. De medewerkers werden gecheckt op eventuele kwaadaardige moedervlekken en zo nodig doorverwezen.

moedervlekken spreekuur beter, moedervlek, zon

Spreekuur van Beter

Wij bieden ons moedervlekken spreekuur op verschillende manieren aan

 • Inloopspreekuur

  Uw medewerkers kunnen op een voor hen gelegen moment op de dag van het spreekuur langs komen.

 • Spreekuur op afspraak

  Uw medewerkers kunnen op de dag van het spreekuur een afspraak maken.

Het moedervlekken spreekuur is onderdeel van onze dienstverlening. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden bij u op kantoor, neem dan contact op via onderstaand formulier.

Voor en achternaam

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

E-mail adres

Uw bericht

Controlevraag

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht om in te vullen.

Week van de werkstress 2017

De week van de werkstress is dit jaar van 13 november t/m 16 november. In deze week is er speciale aandacht voor werkstress.

Week van de werkstress, meditatie

 

Hoe ontstaat werkstress?

Bij werkstress speelt een aantal omstandigheden een belangrijke rol. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld te veel taken heeft die zijn draagkracht te boven gaan, wordt er gesproken van overbelasting. Bij te weinig , te eenvoudig of monotoon werk is er sprake van onderbelasting. Wanneer het niet duidelijk is voor de werknemer waarvoor deze verantwoordelijk is en wat er verwacht wordt, kan er sprake zijn van taak onduidelijkheid of rol onduidelijkheid. Ook sociale aspecten kunnen een rol spelen.

Trainingen en workshops van Beter

Beter biedt verschillende trainingen en workshops om u en uw medewerkers in balans te houden. Vul onderstaand formulier in als u meer informatie wilt ontvangen.

Voor en achternaam

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

E-mail adres

Uw bericht

Controlevraag

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht om in te vullen.

Lees hier meer nieuws van Beter.

De week van de RI&E 2017

14 juni 2017

Het is deze week de week van de RI&E.

Wilt u weten of uw RI&E nog actueel is? Beter biedt de RI&E actualiteitstoets aan.

Voor meer informatie:

Actualisatietoets

 

 

Wat doe je als leidinggevende in de volgende situaties?

24 mei 2017

Een medewerker maakt veel blasfemische (godslasterlijke) opmerkingen op de werkvloer. Een aantal collega’s klaagt daar geregeld over. Als leidinggevende ben je met de medewerker een aantal keren hierover in gesprek geweest. De medewerker doet het af met dat het gewoon een spontane reactie is. Een derde collega is orthodox christelijk en heeft de vertrouwenspersoon ingeschakeld en wil dat het echt stopt. Het kwetst die collega diep en hij meldt zich vervolgens ziek als het weer gebeurd.

Een medewerker wordt beschuldigd van ongewenste omgangsvormen. Een vrouwelijke collega geeft aan dat hij bij haar aan de deur is geweest. Ze vertelt ook dat ze wel eens laat op de avond gebeld word door hem. Ze heeft gemeld aan collega, dat ze hiervan niet gediend is. Ze meldt dit aan leidinggevende. Deze zegt dat dit buiten werktijd om gebeurt. Vervolgens meldt ze zich ziek. Ze consulteert de vertrouwenspersoon en deze geeft advies aan leidinggevende om het op te pakken.

In deze beide situaties kan je als leidinggevende de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen inschakelen voor consultatie. Je kunt als leidinggevende advies vragen hoe hiermee om te gaan. Het zijn inderdaad geen makkelijke vraagstukken. Als leidinggevende heb je eerst de neiging om te kijken of het waar of niet waar is. Dat laatste moet je juist niet doen om bagatellisering te voorkomen. Daarnaast heb je daar ook misschien een mening over, van ” zo erg is het toch ook weer niet”. Het gaat om het belevingsaspect, hoe ervaar je het persoonlijk en dat is altijd subjectief. Jij kan het onbelangrijk vinden, maar voor de ander kan het heel belangrijk zijn. Natuurlijk kan ongewenst gedrag de werksfeer beïnvloeden, zeker als het gaat om toename in de werkdruk beleving. Zie het juist als een mogelijkheid om de communicatie tussen de medewerkers te verbeteren en om erger te voorkomen. Je wil immers toch dat werknemers fluitend naar het werk gaan? Als je er als leidinggevende niets aan doet, dan kan het leiden tot meer verzuim en onvrede op de werkvloer. Dus laat het vooral niet liggen en pak het direct op en maak concrete verbeterafspraken met de betrokken medewerkers.  

Wil je weten wat je er precies aan kunt doen, neem dan vrijblijvend contact op met de vertrouwenspersonen van Beter ARBO dienst. Voor meer informatie:

Onze vertrouwenspersonen

 

 

Oudere berichten